Czym się różni MAG od TIG?

Spawanie to jedna z podstawowych technik łączenia elementów metalowych, które są stosowane zarówno w przemyśle, jak i w warsztatach amatorskich. Warto poznać różnice między tymi dwiema metodami, aby móc efektywnie wykorzystać je w praktyce, zgodnie z potrzebami danego projektu.

Metoda MAG – na czym polega?

Spawanie metodą MAG (Metal Active Gas) polega na wykorzystaniu elektrody topliwej w postaci drutu oraz gazu aktywnego chemicznie, najczęściej dwutlenku węgla lub jego mieszaniny z argonem. Gaz aktywny reaguje z topionym metalem i wpływa na właściwości spoiny. Spawanie metodą MAG jest szybkie, wydajne i łatwe w wykonaniu. Nadaje się do spawania stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych oraz niektórych metali nieżelaznych.

Jedną z największych zalet spawania metodą MAG jest wysoka wydajność oraz prędkość spawania. Dzięki temu można uzyskać oszczędności czasowe podczas realizacji projektów. Ponadto technika ta pozwala na spawanie znacznych grubości materiału, co sprawia, że jest ona uniwersalna i może być stosowana w wielu różnych sytuacjach. Zlecając spawanie metodą MAG w Zielonej Górze, można liczyć na profesjonalne doradztwo ze strony Polmet CNC oraz wybór odpowiedniej metody dla danego zastosowania.

Metoda TIG – istota procesu i zalety

Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) polega na wykorzystaniu elektrody nietopliwej z wolframu oraz gazu obojętnego, najczęściej argonu lub helu. Gaz obojętny chroni topiony metal przed utlenieniem i nie wpływa na właściwości spoiny. Spawanie metodą TIG jest precyzyjne, czyste i uniwersalne. Nadaje się do spawania stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź, nikiel czy magnez.

Niewątpliwą zaletą metody TIG jest doskonała jakość spoiny oraz jej estetyka. Dzięki precyzyjnemu kontrolowaniu łuku elektrycznego oraz stosunkowo niskiej temperaturze procesu, możliwe jest uzyskanie czystych i jednorodnych spoin o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Co więcej, ta technika pozwala na spawanie bardzo cienkich materiałów, co jest trudne do osiągnięcia przy użyciu innych metod.

Wybór odpowiedniej metody spawania zależy od rodzaju materiału, grubości łączonych elementów oraz oczekiwań co do estetyki i wytrzymałości spoiny.

 

metoda spawania