Jak przebiega proces toczenia CNC?

Toczenie CNC to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii obróbki metali, która pozwala na precyzyjne wytwarzanie skomplikowanych elementów o różnorodnych kształtach i wymiarach. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej procesowi toczenia CNC oraz jego zaletom.

Etap przygotowania i programowania

Przed przystąpieniem do właściwej obróbki materiału, niezbędne jest staranne zaplanowanie procesu toczenia CNC. W pierwszej kolejności, na podstawie rysunku technicznego lub modelu 3D, specjalista tworzy odpowiedni program sterujący maszyną. Program ten zawiera informacje dotyczące narzędzi, prędkości obrotowej wrzeciona, posuwów oraz kolejności wykonywania poszczególnych operacji.

Współcześnie stosowane oprogramowanie do programowania CNC pozwala na symulację procesu obróbki, co daje możliwość wykrycia ewentualnych kolizji czy błędów już na etapie projektowania. W przypadku bardziej skomplikowanych detali może być konieczne wykonanie próbnej obróbki na maszynie, aby sprawdzić czy wszystko przebiega zgodnie z założeniami.

Proces toczenia CNC w praktyce

Gdy program sterujący jest już gotowy, można przystąpić do właściwego procesu. W pierwszej kolejności surowy materiał jest mocowany na wrzecionie tokarki CNC, które zapewnia jego stabilność i odpowiednią pozycję względem narzędzi skrawających. Następnie maszyna rozpoczyna obróbkę wg wcześniej przygotowanego programu, a operator maszyny kontroluje przebieg procesu oraz ewentualnie dokonuje korekt.

Oferowane przez naszą firmę toczenie CNC w Zielonej Górze to technologia, która pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej precyzji i powtarzalności wykonywanych elementów. Przy tworzeniu projektu używamy oprogramowania CAM I CAD. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn oraz narzędzi skrawających można uzyskać powierzchnie o bardzo niskiej chropowatości, oraz wymiary zgodne z wymaganiami nawet najbardziej rygorystycznych norm jakościowych. Ponadto toczenie pozwala na jednoczesne wykonywanie wielu operacji skrawania, co skraca czas potrzebny na wykonanie detalu.

 

tokarka CNC